Laboratorium

Do dyspozycji naszych klientów posiadamy laboratorium, w którym możemy wykonać próby technologiczne, jak i większość badań
fizyko-mechanicznych i podstawowe badania chemiczne skór.

W naszej firmie pracuje zespół specjalistów, którzy chętnie służą wszechstronną pomocą w zakresie wyprawy skór na atrakcyjne i modne asortymenty.

Zarządzaniem, doradztwem i serwisem technicznym zajmują się technolodzy garbarstwa, posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe. Nasza kadra rozwiąże problemy dotyczące wyprawy i wykończenia skór na każdym etapie produkcji, zgodnie z najnowocześniejszymi światowymi tendencjami i przy wykorzystaniu najlepszych środków.

Produkty firmy STAHL, spełniają wszystkie wymogi ochrony środowiska obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

W naszym laboratorium wykonujemy próby warsztatu mokrego, dogarbowania, natłuszczania, barwienia i wykończania skór.

Ponadto wykonujemy następujące badania fizyko chemiczne skór:

 • Absorpcja i przepuszczalność wody w warunkach dynamicznych, czas przenikania
 • Absorpcja pary wodnej, współczynnik pary wodnej
 • Adhezja powłok kryjących
 • Grubość
 • Odporność barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym, sucho, mokro
 • Odporność barwy na działanie sztucznego potu
 • Odporność barwy na tarcie ruchem obrotowym i posuwisto-zwrotnym, sucho, mokro
 • Odporność na wielokrotne zginanie na sucho, na mokro i w temperaturach ujemnych
 • pH i liczba dyferencji wodnego ekstraktu ze skóry
 • Przepuszczalność pary wodnej
 • Siła rozdzierająca dwustronnie
 • Siła rozdzierająca jednostronnie
 • Wysokość przepuklenia za pomocą lastometru
 • Wytrzymałość na rozciąganie i maksymalne wydłużenie
 • Zawartość chromu (III) metodą jodometryczną
 • Zawartość substancji rozpuszczalnych w dichlorometanie

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Wyczerpujących informacji i porad udzielamy pod następującymi numerami telefonicznymi:

Garbarstwo

Sylwia Chrząszcz

Tomasz Kiełbasa

Krzysztof Kaczmarek

Wykończalnictwo

Andrzej Mendrycki

t: +48 509 708 879
e: andrzej.mendrycki@stahl.com

Futrzarstwo

Michał Ludwicki

Nasze laboratorium