Oferta

W naszej ofercie posiadamy środki firmy STAHL do wyprawy skór licowych
i futerkowych oraz inne materiały przydatne przy produkcji skór.

Informacje techniczne

Katalogi, informacje techniczne i karty charakterystyki produktów dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Środki do procesów mokrych

 • środki do moczenia i wapnienia: Eusapon, Mollescal, Basozym, Bemanol, Feliderm, Proviera
 • środki konserwujące: Mollescal, Tekcide
 • środki do odwapniania: Decaltal, Decalon
 • środki do wytrawiania: Basozym, Feliderm Bate
 • garbniki: Chromitan, Lutan, Granofin
 • środki pomocnicze do garbowania chromowego: Neutrigan, Implenal, Feliderm
 • środki dogarbowujące: syntany, garbniki
 • żywicowe, polimerowe, aldehydowe, tłuszczowe: Basyntan, Relugan, Densotan, Granofin, Synektan, Tergotan, Renektan, Tanicor
 • środki pomocnicze neutralizujące i utrwalające: Tamol, Neutraktan, Dermafix, Dermagen
 • środki do natłuszczania: Lipoderm Licker, Catalix, Corilene, Derminol, Dermalix, Stahlite
 • środki hydrofobizujące: Densodrin, Dermaphob
  szeroką paletę barwników: Coraicide, Derma Soft, Melioderm HF, Inoderme Luganil, Lurazol.

Środki wykończalnicze

 • barwniki metalokompleksowe do natrysku, powlekania i druku: Eukesolar Farbstoffe E fl., LD, Supronil
 • pigmenty: Neosan 200, PP, PPE
  akrylowe środki wiążące: Corial Binder, Corial Microbinder, RA
 • poliuretanowe środki wiążące: Astacin Grund, Astacin Finish, RU
 • proteinowe środki wiążące i utrwalające: Luron Glanz, Luron Binder, BI
 • kompakty wykończalnicze: Lepton Binder, Baspol, RC
 • emulsyjne lakiery nitrocelulozowe: LW, Melio WF
 • lakiery i apretury poliuretanowe bez rozpuszczalników organicznych: Astacin Top, Astacin Mattierung, WT, WD
 • fillery i woski: Lepton Filler, Lepton Wachs, FI, FO
 • środki sieciujące: Astacin Haerter, Aqualen, XR
 • środki poprawiające chwyt: Corial Wachs, Lepton Wachs, HM
 • oleje i woski pull-up: Eukesol Oel, Eukesol Wachs, Corial Wachs, AS
 • penetratory i rozpuszczalniki: Amollan, PT
 • emulsje olejowe: Eukesol Oelgrund, FO
 • środki pomocnicze zagęszczające: Lepton Paste, MC
 • środki do poprawy rozlewności oraz antypieniące: Amollan, LA

Środki do skór futerkowych

 • środki do działu mokrego: Arostit, Eusapon, Mollescal, Basozym, Bastamol, Proviera, Tergolix, Feliderm
 • środki do garbowania i dogarbowania: Chromitan, Lutan, Basyntan, Relugan, Granofin, Tanicor, Tergotan
 • środki pomocnicze: Tamol, Implenal, Neutrigan, Egalux
 • środki natłuszczające: Lipoderm Licker, Catalix, Corilene, Derminol, Dermalix
 • środki hydrofobizujące: Densodrin, Hydrophob
 • barwniki utlenialne do włosa: Ursol, Nako
 • barwniki metalokompleksowe do włosa: Eukesolar Farbstoffe E fl., LD
 • barwniki kwasowe do włosa: Lurazol Pelz E, Derma Pelz
 • barwniki kwasowe do weluru: Lurazol, Luganil, Corilene
 • środek do zmiękczania wody i usuwania z niej jonów metali: Lufibrol Chelant TB

Materiały szlifierskie i polerskie niemieckiej firmy AWUKO

 • papiery ścierne do szlifowania na sucho o różnej granulacji i szerokości: KP43E
 • papiery ścierne do szlifowania na mokro o różnej granulacji i szerokości: KP80E
 • papier polerski: OK96L